Co je nového...

Slavíme 10 let na Novém Zélandu

Vlaďka na parníku Earnslaw - náš kapitán!Před deseti lety, přesně 28.7. 2004 jsme začali psát na nové, bílé stránce naší novozélandské životní etapy.

Tehdy byla v realitu proměněna naše postupně se rozvíjející vize založit na Novém Zélandu specializovanou cestovní kancelář, která bude poskytovat služby téměř výhradně česko-slovenské klientele.

Hlavním motivem bylo a je přesvědčení, že nabídnout kvalitní cestovatelský servis může jen zapálený tým, který zemi skutečně dobře zná a který může s čistým svědomím řici, že osobně navšítivil všechny kouty Nového Zélandu.

To, že se nám Nový Zéland stal druhým domovem má další podstatnou výhodu - zážitky a informace z běžného života cestovatelé cení nejvíce a my tak díky dnes již desetileté zkušenosti můžeme našim službám dát další, velmi osobní rozměr.

I proto se snažíme vnímat Nový Zéland celistvě tak, abychom mohli předat komplexní obraz o této zemi.

Deset let uteklo jako voda... Při pohledu zpět vidíme nepřebernou řadu osobních i profesinálních zážitků, díky našim dalším aktivitám často velmi unikátních a rozhodně velmi cenných.

Měli a máme velké štěstí na lidi které jsme dosud potkali, dostali jsme se na místa, kam se nedostanou ani místní.

Díky své rozmanitosti je pro nás Nový Zéland stále výzvou, pořád tu máme co objevovat, každý kout země nabízí neobyčejné prožitky...

Zdaleka ne vždy jsme měli na růžích ustláno... Prodělali jsme pár zemětřesení, přišlo pár kotrmelců a proces učení není zdaleka u konce.

A to je asi také to, co nás drží pohromadě a pohání dále - a zejména jste to vy - naši klienti a přátelé, jejichž spokojenost a zážitky jsou nám motivací.

D Ě K U J E M E !!!

A jak šel tedy čas s CK True Travel?

červenec 2004 - přílet na NZ (oba jsme již za sebou měli individuální roční pobyt na NZ v předchozích letech)

2004 - 2006 - vytrvalý proces jednání s NZ úřady, který byl ve finále úspěšně završen získáním trvalé rezidence na NZ a tedy možností založit zde firmu. Během stejného období naše incomingová CK operovala pod hlavičkou místní firmy Queenstown Excursions (které dodnes velmi vděčíme za pomoc).

2006 > novozélandská incomingová CK True Travel Ltd

2013 > česká CK True Travel Nový Zéland s.r.o. - jelikož jsme dlouho bojovali s naší nepřítomností v ČR, založili jsme v Praze českou pobočku, kde nás můžete navštívit i bez toho, abyste letěli na Nový Zéland :-)

Aktuální příspěvky z blogu

Top