Stručný přehled a vysvětlení základních (standardních) kurzů. Atypické studium najdete podrobně rozepsané v jednotlivých školách.

General English Full Time (celodenní výuka)
Pondělí až pátek, 25 hodin/týden, dopolední část od 9:00am do 12:00pm, odpolední od 1:15pm do 3:15pm
Dopolední část výuky
Výuka je zaměřená především na gramatiku, slovní zásobu, mluvení a poslech, stejně jako na čtení a psanou formu jazyka. Používá se mnoho textového materiálu a studenti jsou vybízeni k mluvení v maximální možné míře.
Odpolední část výuky se zaměřuje zejména na konverzaci, mluvené slovo, používání již naučeného v praktické mluvě, často se diskutuje nad různými tématy. Tato část studia hojně využívá hry, zvukové i video nahrávky a jejím hlavním heslem je "mluvit, mluvit a mluvit."

Morning Part Time (pouze dopolední výuka)
pondělí až pátek, 15 hodin/týden
Výuka probíhá pouze v dopoledních hodinách od 9:00am do 12:00pm
Obsahově stejné jako dopolední část Full Time

Afternoon Part Time (pouze odpolední výuka)
pondělí až pátek, 10 hodin/týden
Výuka probíhá pouze v odpoledních hodinách od 1:15am do 3:15pm
Obsahově stejné jako odpolední část Full Time

Business English Course (kurzy obchodní angličtiny)
Délka trvání 4 týdny, dopoledne běžná gramatika, odpoledne zaměření na obchodní AJ, včetně odborné terminologie a užívaných frází, přednostně komunikace.
K dispozici každý druhý měsíc.

Exam Preparation Course (přípravné kurzy na jazykové zkoušky)
Jedná se o intenzivní přípravný kurz ke zkoučkám IELTS, Cambridge, TOEFL a Pitman's
Nástupní termíny obvykle dle naplnění kurzu
IELTS celoročně nebo 2x ročně
Cambridge ADV, FCE and Proficiency - dle poptávky a jednotlivých škol, zjistíme na individuální dotaz

Study & Ski/Snowboard (kombinace studia a lyžování/snowboardingu)
Délka trvání: 1 až 12 týdnů od června do září, pouze v Queenstown a Chistchurch.
Cena kurzu zahrnuje průvodce, dopravu na sjezdovku a zpět a skipas. Je možné vybrat si z různých kombinací, například:
Lyžování/snowboarding 3x týdně odpoledne
Výuka probíhá denně – pondělí až pátek od 9:00am do 12:00pm
Ski/Snowboard: 3 odpoledne v týdnu, ostatní odpoledne volno
Lyžování/snowboarding 5x týdně odpoledne
Výuka probíhá denně – pondělí až pátek od 9:00am do 12:00pm
Ski/Snowboard: 5 odpolední v týdnu, ostatní odpoledne volno

Study & Activity
Podmínky individuální dle dané školy. Výuka probíhá v pondělí až pátek, od 9:00am do 12:00pm (15 hodin/týden)
Aktivity: pondělí až čtvrtek/pátek každé odpoledne.

Top