Možnosti ubytování a další informace shodné pro všechny školy

Každá škola má trochu jiné dispozice, ale v zásadě většina nabízí dvě hlavní možnosti ubytování - homestay a studentské apartmány.

Homestay
Ubytování v hostitelské rodině. Cena zahrnuje polopenzi (snídaně+večeře po-pá, o víkendech plná penze). Student má k dispozici vybavený samostatný pokoj se studijním koutkem a běžně používá i ostatní prostory bytu (domku) s rodinou, ve které bydlí. Rodiny jsou dobře prověřené, vybrané na základě přísných kritérií. V rámci možností se škola vždy snaží o vyhledání vhodné rodiny pro studenta vzhledem k jeho věku, zájmům, nebo konkrétním požadavkům. Jedná se o ideální způsob jak se sžít s prostředím NZ a současně nenásilně prohloubit jazykové znalosti.

Student Apartment
Studentské apratmány ve studentské rezidenci. Ideální pto ty z vás, kteří touží po typickém studentském životě, jisté nezávislosti a bližším kontaktu se studenty z jiných zemí. Minimální věk pro ubytování v rezidenci je 18 let. Pokoje jsou dvou nebo vícelůžkové a většinou jeden pokoj obývají studenti různých národností, což nedává jinou možnost komunikace než v AJ. Vratný depozit, obvykle splatný po příjezdu do školy, je v plné výši vyplacen na konci pobytu v případě že předáte pokoj i vybavení nepoškozené. Ubytování zahrnuje spotřebu el.energie, nikoliv však stravování.

Ubytování řešené individuálně, nezávisle na škole - Executive Accommodation
Ubytování pro náročné studenty vyžadující maximální soukromí a nezávislost - hotelové/motelové ubytování či apartmány. Individuální řešení na základě konkrétních požadavků.
 

CO DALŠÍHO BYSTE MĚLI VĚDĚT...

Jednorázové poplatky
Registrační poplatek = zápisné do školy
Záloha na učebnice (vrací se po skončení studia a vrácení neponičených učebnic)
Vyzvednutí z letiště a odvoz do ubytování
Ubytovací poplatek (vyhledání vhodné hostitelské rodiny, nebo umístění do studentské rezidence)
Ceny ubytování a jednorázových poplatků naleznete přímo v nabídce jednotlivých škol - nejsou vždy stejné.

Public Holiday - státní svátky a prázdniny - za tyto dny školy výuku nenahrazují ani nezohledňují při platbě.

První den ve škole - do jaké třídy a co vás čeká
První den ráno po příchodu studenta do školy se píše "průzkumný" rozřazovací test. Ten ukáže úroveň jeho vstupních znalostí a podle toho je zařazen do určité úrovně - třídy, nejblíže jeho prokázaným znalostem. To však není konečné - v průběhu kurzu jsou studenti odborně sledováni, aby se škola ujistila, že jim pokročilost dané skupiny vyhovuje. Vstupní rozřazovací test je již započítán do výuky. tzn, že škola nenahrazuje výuku za čas strávený psaním testu.
Poté může následovat prohlídka školy a případně i města - pro základní orientaci.

English only, please...
Pro zefektivnění výsledků studia školy důsledně brání užívání jiného jazyka na půdě školy než AJ. Současně to doporučují i během mimoškolní činnosti - sami potvrzujeme, že je obtížné používat najednou dva mozky...

Lektoři
Vyučující na školách jsou všichni striktně rodilí mluvčí s příslušnou akreditací, vzděláním a zkušenostmi.

Vysvědčení
Na závěr vašeho studia získává každý student hodnocení v podobě závěrečného certifikátu - škola přesně charakterizuje a porovná rozdíl mezi vaší AJ před a po studiu, jakých pokroků a v jaké formě AJ jste dosáhli

Nástup
Každé pondělí, možná délka studia 2 až 48 týdnů, u jiných kurzů než AJ dáno individuálně.

Jak z letiště po příletu
Většina škol svým studentům nabízí možnost vyzvednutí z letiště po příletu - buď přímo ubytovacím koordinátorem školy, nebo někým z rodiny (homestay) a následný odvoz do ubytování.

Pojištění
Počínaje 1. lednem 2004 platí pro příjezd na NZ povinnost mít uzavřené cestovní pojištění léčebných výloh do zahraničí. Je vhodnější si jej sjednat již v ČR před odletem - pokud se první den ve škole neprokážete platnou kartičkou pojištěnce v zahraničí, budete si muset sjednat a zakoupit pojištění tady na NZ.

Top