Zájezdy na Subantarktické ostrovy

Nacházejí se v chladném a mírném Subantarktickém pásmu na jih a na východ od Nového Zélandu v Jižním Pacifiku, který obklopuje Antarktidu. Je to relativně nehostinné, velmi nepřístupné a neustálými větry bičované mořské pásmo, mimo jiné překvapující svou hojností.

Subantarktické ostrovy se skládají ze šesti skupin: Bounty Islands, Antipodes, Snares, Auckland Islands, Campbell Island a Macquarie Island.

Flora a fauna jsou zde velmi hustě soustředěny: počet původních rostlin a mořských ptáků vyskytujících se na těchto ostrovech je mnohem větší, než je k dispozici v případě obdobných ostrovních skupin v jižním Atlantiku a Indickém oceánu.

Není divu, že všechny zmíněné ostrovy jsou přírodními rezervacemi a součástí Světového kulturního dědictví UNESCO a vlády Nového Zélandu a Austrálie jim poskytují nevyšší ochranu. Cestovní ruch je zde povolen - ale pouze na základě zvláštního povolení (součástí našich expedic) a počet návštěvníků je omezen tak aby turistika měla zcela minimální dopad na zdejší prvotřídní divočinu a existenci zdejších volně žijících živočichů.

Subantarktické ostrovy hrají důležitou úlohu nejen v rámci ekosystému Jižního Pacifiku, ale mají také bohatou historii lidského osídlení. Od jejich objevu před cca 200 lety, byly ostrovy vystaveny éře plundrování. Lidé začali chápat jejich skutečný význam právě včas - aby objevili poklad pro své vnitřní hodnoty - divokou, krásnou a nespoutanou přírodu.

Top