Home page / Jak se přihlásit na zájezd / Koncese a pojištění CK proti úpadku

Koncese a pojištění CK proti úpadku

Cestovní kancelář True Travel Nový Zéland je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u Generali pojišťovna a. s.

Pojištění musí mít ze zákona všechny cestovní kanceláře, které chtějí poskytovat svým klientům vlastní zájezdy.
Cestovní kancelář je ze zákona povinna pojistit se minimálně na 30% plánovaných tržeb za vlastní zájezdy.

Generali Pojišťovna - informace pro klienty cestovních kanceláří

Postup při hlášení pojistné události

Top