COVID NÁS NEDOSTANE!
I přes nepříznivou situaci si vášeň pro cestování a pro Nový Zéland nenecháme vzít… POJĎME SPOLU NAPLÁNOVAT CESTU NA LEPŠÍ ČASY!
Jsme tu STÁLE pro vás na telefonu a e-mailech, kancelář je momentálně zavřená z nařízení vlády.

Jak se přihlásit na zájezd s CK True Travel Nový Zéland

Jak se přihlásit na zájezd

1. REZERVACE (OPCE)

Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, e-mailem nebo vyplněním formuláře v našem internetovém katalogu. Rezervace (opce) platí 7 kalendářních dní (u rezervace přes internet 5 dní). Délka rezervace se zkracuje posledních 60 dní před odjezdem, s blížícím se termínem nákupu letenek nebo s odevzdáním dokladů pro vyřízení víz. Vždy pak záleží na dohodě s prodejní kanceláří.

2. CESTOVNÍ SMLOUVA A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

POŘADATEL ZÁJEZDU:
Většinu zveřejněných zájezdů pořádá sama CK True Travel Nový Zéland, zájezdy do Austrálie jsou ve spolupráci s CK Go2Australia.


UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY:
Cestovní smlouvu můžete uzavřít vyplněním formuláře CK True Travel Nový Zéland. Je k dispozici na našich www-stránkách nebo vám ho na požádání rádi zašleme.
Podepsanou cestovní smlouvu můžete zaslat poštou, scan-mailem či faxem (všechny tyto způsoby podání považujeme za rovnocenné, není tedy nutné zasílat originál smlouvy), nebo ji lze předat osobně v prodejní kanceláři CK True Travel Nový Zéland, případně u některého z našich smluvních prodejců.
Na jeden zájezd můžete na jednom formuláři přihlásit až 4 osoby. Jestliže zastupujete další zákazníky a cestovní smlouvu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce.
PODEPSANOU CESTOVNÍ SMLOUVU MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY NEBO S PŘILOŽENÝM DOKLADEM O JEJÍM ZAPLACENÍ .
CK True Travel Nový Zéland přistupuje k cestovní smlouvě vaším zařazením do objednaného zájezdu. Jako doklad vám předáme či zašleme potvrzenou cestovní smlouvu společně s vyúčtováním uhrazené zálohy a dokladem pojišťovny o pojištění CK proti úpadku. Po uhrazení doplatku vám zašleme voucher jako definitivní nástupní poukaz.
Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou všeobecné podmínky, kde najdete mimo jiné informace o pravidlech účasti pro děti a mládež, stornovacích poplatcích, způsobu reklamace atd.

3. ZÁLOHA A DOPLATEK

Zároveň s podáním cestovní smlouvy je třeba zaplatit zálohu nejméně 40 % z celkové ceny vaší objednávky, tj. ze součtu základní ceny zájezdu (která je uvedena u každého termínu jako cena za zájezd) a dalších objednaných doplňkových služeb.
Pokud do odjezdu zbývá méně než 60 dnů, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření cestovní smlouvy.
Doplatek ceny zájezdu a doplňkových služeb za příplatek je třeba uhradit tak, aby CK True Travel Nový Zéland obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem.
POZOR! Pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje z vaší strany informaci o zrušení vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit. V závislosti na požadavcích dodavatele služeb si od vás může CK vyžádat doplatek i dříve. Toto opatření se týká především letenek, jejichž zakoupení můžete očekávat i několik měsíců před odletem.

4. ZPŮSOB PLATBY

Platit můžete:

  • v hotovosti (v prodejní kanceláři CK True Travel Nový Zéland nebo u našich prodejců),
  • bankovním převodem (na náš účet u České spořitelny),
  • platební kartou (v prodejní kanceláři CK True Travel Nový Zéland ) - při tomto druhu platby vám bude účtován příplatek ve výši 1 % z placené částky, což částečně kryje poplatky bance za příjem platby kartou.

POKUD JE PLATBA PROVEDENA Z JINÉHO NEŽ VAŠEHO ÚČTU, nezapomeňte nás o tom při uzavření cestovní smlouvy informovat, abychom mohli vaši platbu včas identifikovat!
Adresát: True Travel Nový Zéland s.r.o., Velflíkova1430/8, 160 00 PRAHA 6 - Dejvice
Účet: 2935035339/0800
(pro občany mimo ČR: swift kód GIBACZPX, poplatky OUR, IBAN CZ11 0800 0000 0029 3503 5339).

Variabilní symbol: REZERVAČNÍ ČÍSLO (přidělené až po provedení rezervace)
Specifický symbol: prvních 6 číslic rodného čísla objednavatele
Konstantní symbol: 308 (při bankovním převodu)
Pokud se rozhodnete podat cestovní smlouvu a složit zálohu, event. doplatek u některého z provizních prodejců, VŽDY SI OVĚŘTE, ŽE VÁMI VYBRANÝ PRODEJCE MÁ S CK True Travel Nový Zéland UZAVŘENOU PLATNOU PLNOU MOC.

Upozorňujeme vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku se rozumí den, kdy vaše platby budou připsány na účet CK True Travel Nový Zéland.

5. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNOPOPLATKŮ

V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Můžete ho však uzavřít prostřednictvím CK True Travel Nový Zéland . Připomínáme vám, že se v cestovní smlouvě zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko a dovolená by se vám tak mohla hodně prodražit.

6. POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK

CK True Travel Nový Zéland je proti úpadku pojištěna u pojišťovny GENERALI - podrobnosti (včetně certifikátu) najdete na .... a doklad vám předáme s potvrzenou cestovní smlouvou.

Top