Home page / Antarktida / Itinerář

Itinerář

Den 1.

Dunedin (nebo Invercargill)

Příjezd do Dunedin - novozélandské obdoby skotského Edinburgu (Dunedin je skotský název pro Edinburg). Při neformálním setkání a večeři se seznámíme s ostatními účastníky naší subantarktické expedice.

Den 2.

Port of Otago

Transfer do přístavu do přístavu Port of Otago, kde se nalodíme na "Spirit of Enderby". Po ubytování se ve své kajutě se připojíme k expedičnímu týmu a budeme přivítáni na palubě kapitánem a jeho posádkou - a můžeme vyplout!

Den 3.

The Snares - North East Island

Ostrovy Snares, naše první destinace, jsou domovem dohromady více hnízdících mořských ptáků než všechny Britské ostrovy dohromady.Během obeplutí pobřeží ostrova na našem zodiacu se dozvíme jak ostrovy dostaly své jméno, ve skrytých zátokách bychom měli vidět endemické chocholaté tučňáky snárské, buřňáky a Bullerovy albatrosy hnízdící na impozantních útesech. Tomuto druhu albatrosa se maorsky říká "letící vítr", což může být také dalším jménem pro ostrovy Snares. Vyskytuje se pouze zde a na ostrovech Solander Islands.

Den 4.

Auckland Islands - Enderby Island

Neuvěřitelně bohatý na divokou faunu, charakteristický svými skalními městy a drsnými pobřežními útesy, Enderby Island nemá v jižním Pacifiku obdoby. Na jeho břehu strávíme celý den - prozkoumáme regenerující lesy raty jižní, krajinu oživenou nádhernými barevnými koberci zdejší květeny, což z ostrova dělá patrně ten nejkrásnější ze všech Subantarktických ostrovů. Uslyšíme a uvidíme paoušky kakariki, zpěvné tuie a zvonovce a na plážích kolem vzácné lachtany novozélandské (Hookerovy).

Den 5.

Auckland Islands - Carnley Harbour

Přistaneme v přístavu Carnley - na pobřeží největšího z ostrovů skupiny podle nějž je pojmenována - Auckland Island. Západ a východ pobřeží je zde dramaticky vymodelováno do útesů a ledovci neuvěřitelně tvarovaných fjordů.Přístav Carnley na jihu souostroví nabízí řadu možných aktivit v závislosti na počasí - pokud budou vhodné podmínky, vydáme se na výstup ke kolonii albatrose šelfového, v opačném případě prozkoumáme velmi zajímavá místa v přístavu - například návštěva pozůstatků vraku lodi z r. 1864, jejíž příběh se proslavil díky knize napsané dvěma jejími trosečíky, nebo opuštěné stanice pobřežní hlídky ze 2. světové války.

Den 6.

Na moři

Během plavby budeme mít skvělou možnost dozvědět se více o biologii a historii těchto ostrovů a bouřlivém jižním Pacifiku prostřednictvím skvělých přednášek vedených našimi odborníky. Tento konkrétní úsek oceánu je velmi bohatý na výskyt místní fauny a můžeme očekávat, že spatříme mnoho mořských ptáků a patrně i některé ze zdejších kytovců, zejména delfína Dusky Pokud budou podmínky na moři vhodné a budeme mít štěstí, pak také možná zahlédneme několik různých druhů velryb.K hlavním druhům, které zde máme dnes možnost pozorovat patří albatros stěhovavý, královský, černobrvý, světlehřbetý, snárský, různé druhy buřňáků jako třeba temného, menšího, hrubozobého nebo Hallova.

Den 7. - 8.

Macquarie Island

Tato odlehlá, skalnatá výspa, nepřetržitě odolávající řvoucím západním větrům, je jedním z nejvíce koncentrovaných míst s výskytem divoké fauny na jižní polokouli. Spatříme zde hned čtyři druhy tučňáka - patagonského, císařského, oslího a skalního. Navždy se nám vryje do paměti návštěva neustále aktivního "města tučňáků" jehož obyvatelé se svých podivných lidských návštěvníků vůbec nebojí... Setkáme se s místními rangery - správci parku, navštívíme zdejší australskou antarktickou základnu a na plážích budeme mít skvělou možnost pozorovat stovky úžasných rypoušů sloních.

Den 9.

Na moři

Vyplujeme severně od Macquarie Island, vodami velmi boahtými na výskyt mnoha druhů mořského ptactva, vyhlížet budeme také velryby. Absolvujeme několik přednášek o Campbell Islands - abychom se připravili znalostmi na zítřejší průzkum tohoto úžasného ostrova.

Den 10. - 11.

Campbell Island, Perserverance Harbour - Přístav Vytrvalosti

Zakotvíme v přístavu Vytrvalosti, občasném útočišti pro velryby jižní, které sem připlouvají vyvést svá mláďata. Vycházka ke hnízdišti albatrosa královského, kde také spatříme neuvěřitelné scenérie s krásnými "megaherbs" na okolních kopcích. Tyto obrovské divoké květiny, které se dokázaly přizpůsobit zdejším drsným podmínkám, mají neobvyklé zabarvení a podivně tvarované listy. Také se poohlédneme po některých místních zástupcích vzácné fauny - jako třeba kormoránu campbellském, chaluze jižní, rybácích, pěvuškách, linduškách a čírce hnědé a doufejme, že spatříme také nedostižné bekasiny malé.

Den 12.

Na moři

Odpočineme si během přemýšlení o naší dosavadní pozoruhodné cestě, abychom se následně připojili k našemu týmu odborníků a průvodců nad rekapitulací našich společných vrcholných zážitků. Na závěr si vychutnáme společnou večeři na rozloučenou.

Den 13.

Invercargill

Vylodíme se opět v přístavu Bluff kde toto naše dobrodružství skončí - aby mohlo začít další, jiné!!Po rozloučení s expedičním týmem proběhne transfer do hotelu v centru, nebo v závislosti na další cestě, na letiště v Invercargill.

Top