Home page / Jak se přihlásit na zájezd / Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Připravili jsme po Vás exkluzivní nabídku cestovního pojištění na Nový Zéland. Pokud se vydáte na cestu na Nový Zéland, určitě byste měli mít zajištěné cestovní pojištění, alespoň v rozsahu pojištění léčebných výloh a repatriace.

Náklady na zdravotní ošetření jsou na NZ velmi vysoké. Případné zdravotní problémy Vám mohou Vaši dovolenou nepříjemně zkomplikovat. Sjednáte-li si naše cestovní pojištění, ušetříte si mnoho starostí.

Kvalitní a cenově výhodné cestovní pojištění

Jako specialisté na Nový Zéland jsme pro Vás připravili cestovní pojištění na Nový Zéland a Pacifické ostrovy. Pojištění je šité na míru klientům směřujícím do těchto oblastí, s adekvátním krytím a časovou platností až 60 dní.

Výhodné cestovní pojištění na Nový Zéland je možné zakoupit pouze u True Travel v kombinaci se zakoupením letenky nebo pozemních služebSamostatně je pojištění neprodejné.

Balíčky cestovního pojištění od True Travel:

Šetrná varianta

Cesty bez starostí

Myslíme na vše

VariantPojištění stornopoplatků pro náročné

Pro nejvýhodnější kombinaci pojištění nás kontaktujte

"Šetrná varianta"

Paušální cestovní pojištění až na dobu 60 dnů. Pojistit je možné turistickou či pracovní cestu, rekreační a rizikové sporty. Pojištění platí na celý svět. Výše krytí léčebných výloh je 3.000.000 Kč.

Balíček "Šetrná varianta" obsahuje:


Pojištění léčebných výloh, repatriace
Úrazové pojištění - smrt úrazem
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - doba nezbytného léčení
Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví
Pojištění odpovědnosti za škody na věci
Pojištění odpovědnosti za škody finanční                                 
Pojištění cestovních zavazadel
Pojištění storna zájezdu (letenky) - 80% max výše krytí viz níže

Cena balíčku je 700 Kč/os.

Pozn. Je možné sjednat cestovní pojištění bez storna - cena 370 Kč/os., nebo pouze pojištění letenky - cena 330 Kč/os. (lze sjednat pouze před vystavením letenky). Storno zájezdu nebo letenky se vztahuje pouze na zrušení cesty ze zdravotních důvodů. Pojištění rizikových sportů je za vyšší sazby. Pro konkrétní výši pojištění nás kontaktujte.

Balíček pojištění "Šetrná varianta" je tarif od České pojišťovny a.s. a TSS s.r.o. výhradně pro True Travel s.r.o.

Přehled krytí cestovního pojištění "Šetrná varianta" naleznete na konci této stránky.

"Cesty bez starostí"

Cestovní pojištění formou denní sazby, max. 60 dní. Pojistit lze turistiku a rekreační  i nebezpečné sporty. Výše limitu krytí léčebných výloh je 3.000.000 Kč. Pojištění storna zájezdu/letenky je do výše 15.000 Kč.

Balíček "Cesty bez starostí" obsahuje:

Pojištění léčebných výloh, repatriace
Úrazové pojištění - smrt úrazem
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - doba nezbytného léčení
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel - celkem
Pojištění zavazadel - 1 ks max.
Pojištění stornopoplatků do výše max. 15.000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené do výše max. 15.000 Kč

Cena pojištění 44 Kč/den, (pobyt na 23 dní za 1.012 Kč)

Pojištění letenky lze sjednat pouze před vystavením letenky. Storno zájezdu nebo letenky se vztahuje pouze na zrušení cesty ze zdravotních důvodů. Připojištění nebezpečných sportů: 56 Kč/os./den. Pro konkrétní výši pojištění nás kontaktujte.

Balíček pojištění "Cesty bez starostí" je tarif od pojišťovny Uniqua a.s. a TSS s.r.o. výhradně pro True Travel s.r.o.

Přehled pojistného krytí cestovního pojištění "Cesty bez starostí" najdete na konci této stránky.

"Myslíme na vše"

Cestovní pojištění formou denní sazby, do max. 60 dní. Pojistit lze turistiku a rekreační i nebezpečné sporty. Výše limitu krytí léčebných výloh je 5.000.000 Kč. Pojištění storna zájezdu/letenky je do výše 50.000 Kč

Balíček "Myslíme na vše" obsahuje:

Pojištění léčebných výloh, repatriace
Úrazové pojištění - smrt úrazem
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - doba nezbytného léčení
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel - celkem
Pojištění zavazadel - 1 ks max.

+ PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNA 
Připojištění storno poplatků, limit 80%, max. 50.000 Kč
Připojištění nevyužité dovolené, max. 50.000 Kč
Přpojištění zpoždění letu do 5.000 Kč
Připojištění zpoždění zavazadel do 5.000 Kč

Cena pojištění 56 Kč/den + 1,6 % z výše ceny zájezdu/letenky

(pobyt 23 dní + pojištění zájezdu za 62.500 Kč (max výše krytí) za 2288 Kč/os.

Pojištění letenky lze sjednat pouze před vystavením letenky. Storno zájezdu nebo letenky se vztahuje pouze na zrušení cesty ze zdravotních důvodů. Připojištění nebezpečných sportů: 56 Kč/os./den. Pro konkrétní výši pojištění nás kontaktujte.

Balíček pojištění "Myslíme na vše" je tarif od pojišťovny Uniqua a.s. a TSS s.r.o. výhradně pro True Travel s.r.o.

Přehled pojistného krytí cestovního pojištění "Myslíme na vše" naleznete na konci této stránky.

"Variant"

Paušální cestovní pojištění až na dobu 60 dnů. Pojistit lze turistickou či pracovní cestu, rekreační i rizikové sporty. Pojištění platí na celý svět. Výše krytí léčebných výloh je 3.000.000 až 5.000.000 Kč.
Balíček nabízí výběr několika možností pojistného krytí zdravotních následků, odpovědnosti i stornopoplatků,

Balíček "Variant" obsahuje:


Pojištění léčebných výloh, repatriace
Úrazové pojištění - smrt úrazem
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - doba nezbytného léčení
Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví
Pojištění odpovědnosti za škody na věci
Pojištění odpovědnosti za škody finanční                                 
Pojištění cestovních zavazadel
Pojištění přerušení zájezdu
Pojištění nevyčerpaných cestovních služeb
Pojištění storna zájezdu (letenky) - 80% max výše krytí viz níže

Cena balíčku od 874 Kč/os.

Storno zájezdu nebo letenky se vztahuje pouze na zrušení cesty ze zdravotních důvodů. Pojištění rizikových sportů je za vyšší sazby. Pro konkrétní výši pojištění nás kontaktujte.

Balíček pojištění "Variant" je tarif od Koooperativy pojišťovny a.s. a TSS s.r.o. výhradně pro True Travel s.r.o.

Přehled krytí cestovního pojištění "Variant" naleznete na konci této stránky.

"Pojištění stornopoplatků pro náročné"

Vzhledem k vyšší ceně zájezdů a letenek na Nový Zéland Vám exklusivně nabízíme pojištění ve spolupráci s pojišťovnou Europäische Reiseversicherung AG Slovensko.


Maximální výše pojistného krytí                                           dle ceny zájezdu
Výše spoluúčasti                                                                  0,- (tj 100% krytí až do max výše)
Orientační cena                                                                    10 087 Kč (pro Grand New Zealand, v ceně 
180 000 Kč, částka je závislá na kurzu EUR/CZK)

Storno zájezdu nebo letenky se vztahuje pouze na zrušení cesty ze zdravotních důvodů. Balíček pojištění "Pojištění stornopoplatků pro náročné" je tarif od Europäische Reiseversicherung AG Slovensko a TSS s.r.o. výhradně pro True Travel s.r.o.

Přehled pojistného krytí cestovního pojištění "Šetrná varianta":

PAUŠÁLNÍ SAZBY DO 60 DNÍ

Komplet se stornem zájezdu

Komplet bez storna zájezdu

Storno letenky sólo

Pojištění léčebných výloh, repatriace

3.000.000

3.000.000

Úrazové pojištění - smrt úrazem
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - doba nezbytného léčení

100.000
200.000
20.000

100.000
200.000
20.000

Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví
Pojištění odpovědnosti za škody na věci
Pojištění odpovědnosti za škody finanční

2.000.000
1.000.000
500.000

2.000.000
1.000.000
500.000

Pojištění cestovních zavazadel

20.000

20.000

Pojištění storna zájezdu (letenky) - 80%, max.

100.000

100.000

Přehled pojistného krytí cestovního pojištění "Cesty bez starostí" a "Myslíme na vše":

Cesty bez starostí

Myslíme na vše

DENNÍ SAZBY DO 60 DNÍ

Komplet se stornem zájezdu

Komplet +připojištění storna

Pojištění léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb
Léčeb. výlohy a asist. služby - max. plnění
Pojištění zachraňovacích nákladů

Pojištění zpoždění letu

Pojištění zpoždění zavazadel

3.000.000
3.000.000
3.000.000
500.000
5.000
5.000

5.000.000
5.000.000
5.000.000
500.000
není
není

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (1 den)
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel - celkem
Pojištění zavazadel - 1 ks max.

Pojištění stornovacích poplatků

Pojištění nevyužité dovolené

150.000
300.000
300
1.000.000
15.000
5.000
15.000
15.000

300.000
600.000
600
5.000.000
40.000
20.000

PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNA

Připojištění storno poplatků, limit 80%,max. 50.000
Připojištění nevyužité dovolené,max. 50.000
Připojištění zpoždění letu do 5.000
Připojištění zpoždění zavazadel do 5.000

nelze

LZE (konkrétní výše podle ceny zájezdu/letenky. max 50.000)

Přehled pojistného krytí cestovního pojištění "Variant":

PAUŠÁLNÍ SAZBY DO 60 DNÍ

Komplet se stornem zájezdu

Komplet se stornem zájezdu plus

Komplet se stornem zájezdu exclusive

Pojištění léčebných výloh, repatriace

3.000.000

3.000.000

5.000.000

Úrazové pojištění - smrt úrazem
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - doba nezbytného léčení

100.000
200.000
25.000

200.000
400.000
50.000

200.000
400.000
50.000

Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví
Pojištění odpovědnosti za škody na věci
Pojištění odpovědnosti za škody finanční

2.000.000
1.000.000
500.000

3.000.000
1.500.000
750.000

3.000.000
1.500.000
750.000

Pojištění cestovních zavazadel
- zpoždění zavazadel nad 6 hodin
- záchrana zavazadla

15.000
8.000
10.000

30.000
8.000
10.000

30.000
8.000
10.000

Přerušení cesty
Nevyužitá cestovní služba

10.000
10.000

15.000
15.000

30.000
15.000

Pojištění storna zájezdu (letenky) - 80%, max.12.00015.000

75.000

Pojistné za osobu a pobyt celkem8749891380

Pro nejvýhodnější kombinaci pojištění nás kontaktujte

Top